Đặt mua ĐẦU NỐI KHÍ NÉN 3/8INCH-ĐAI SIẾT ĐẦU CÁI YOSHIDA-NKC NL-23SB MADE IN JANPAN
0975.977.458