Đặt mua Đầu nối nhanh NKC NL-24SH Nhật Bản – NL-24SH
0975.977.458