Đặt mua Đầu nối nhanh NKC NL- 23SH Nhật Bản – NL-23SH
0975.977.458