Đặt mua Đầu nối nhanh Nhật Bản 1 inch NKC NL-48M
0975.977.458