Đặt mua ĐẦU NỐI KHÍ NÉN 3/8INCH-ĐAI SIẾT ĐẦU ĐỰC YOSHIDA-NKC NL-23PB MADE IN JANPAN
0975.977.458