Đặt mua ĐẦU NỐI KHÍ NÉN 3/8″ YOSHIDA NKC NL-23PM MADE IN JANPAN
0975.977.458