Đặt mua ĐẦU NỐI KHÍ NÉN 3/8″- REN TRONG YOSHIDA-NKC NL-23SF MADE IN JANPAN
0975.977.458