Đặt mua ĐẦU NỐI KHÍ NÉN 1/2INCH- REN TRONG YOSHIDA-NKC NL-24SF MADE IN JANPAN
0975.977.458