Đặt mua ĐẦU NỐI KHÍ NÉN 1/2INCH-REN NGOÀI YOSHIDA-NKC NL-24PM MADE IN JANPAN
0975.977.458