Đặt mua ĐẦU NỐI KHÍ NÉN 1/2INCH ĐUÔI CHUỘT YOSHIDA-NKC NL-24PH MADE IN JANPAN
0975.977.458