Hiển thị tất cả 14 kết quả

Năm 1939, công ty chúng tôi được thành lập để phát triển các kỹ năng chuyên môn của Sanjo. Chúng tôi bắt đầu thả rèn cho các bộ phận máy bay hơn 80 năm trước và mở rộng nhiều sản phẩm bằng các kỹ năng rèn thả khác nhau. Những kinh nghiệm này đã hòa vào sự công nhận ngày nay của thương hiệu dụng cụ cầm tay chuyên nghiệp “TOP”. Chúng tôi đang “chế tạo” những công cụ tốt hơn, “vui lòng” vì đã giúp đỡ xã hội bằng những công cụ này. Vì vậy, chúng tôi cũng hỗ trợ bạn trong việc “chế tạo” các thứ; chúng tôi muốn làm cho bạn cảm thấy “Niềm vui” với các công cụ của chúng tôi. Tuyên bố thương hiệu “Niềm Vui Sáng Tạo” thể hiện niềm tự hào của chúng tôi trong việc chế tạo các dụng cụ cầm tay chuyên nghiệp chính xác.

Gọi ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon